WEYNS, Constant.

Geboren te Deurne op 25 december 1916 en overleden te Bonheiden op 25 november 2003.

 

Luitenant-generaal.

Chef van het Hoofdbestuur, 1974-1978.

Kabinetchef van de Minister van Landsverdediging, 1968-1974.

Adviseur van de Minister van Landsverdediging, 1966-1968.

Commandant van het 6de Linie Regiment, 1964-1966.

 

Groot Officier Kroonorde, Commandeur Leopoldsorde, Herinneringsmedaille 1940-1945 met Gekruiste Sabels, Medaille van de Krijgsgevangene 1940-1945, Kruis voor Strijders 1940-1945, Militair Kruis 1ste Klasse.

Groot Officier Orde voor Verdienste Frankrijk en Orde voor Verdienste van de Republiek Oostenrijk, Commandeur Orde van Sint-Gregorius de Grote Vaticaan, Bintang Yudha Dharma Orde IndonesiŽ.