VAN DEN BOOGAERDE, Maurice.

Geboren te Ieper op 10 juli 1887 en overleden te Deurle op 24 november 1956.

 

Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1939-1954.

 

Commandeur Leopoldsorde, 15 augustus 1948.

Commandeur Leopoldsorde, 8 april 1946.

Oorlogskruis 1914-1918, Vuurkruis, Strijder-Vrijwilliger Medaille 1914-1918, Herinneringsmedaille 1914-1918, Overwinningsmedaille, Dienstster Congo.

 

Groot Officier Orde van Oranje Nassau, 22 februari 1950.

Officier Legioen van Eer Frankrijk, 7 november 1951.

 

 

De uit West-Vlaanderen afkomstige en bijna 52-jarige Maurice Van den Boogaerde werd na een magistratencarrière in 1939 benoemd tot provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. In tegenstelling tot heel wat van zijn voorgangers was hij de eerste met een uitgesproken a-politiek profiel. Na een hele reeks gouverneurs met vrij korte ambtstermijnen, was Van den Boogaerde tevens de eerste die een langere periode op post bleef, m.n. tot 1954, het jaar waarin hij de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn ambtsperiode werd evenwel onderbroken. Tijdens WOII werd hij door de bezetter 'ter beschikking gesteld'. Gedurende bijna vier jaar kon hij zijn ambt niet uitoefenen. Als gouverneur moest hij zich na WOII hoofdzakelijk toespitsen op problemen die verband hielden met de wederopbouw: het heropstarten van hjet provinciebestuur en de gemeentebesturen en allerlei infrastructuurvoorzieningen. Hij was daarnaast ook nauw betrokken bij de uitbouw van een provinciaal cultuurbeleid na WOII. Op het einde van zijn ambtstermijn zette hij zich persoonlijk sterk in voor de hulpactie aan de getroffenen van de watersnoodramp van februari 1953.