THOMAS, Libert, Elie.

Geboren te Antwerpen op 5 april 1889 en aldaar overleden op 25 december 1961.

 

Luitenant-Generaal der Artillerie.

Vleugeladjudant van de Prins-Regent, 1947.

Inspecteur-Generaal van de Artillerie, 1946-1950.

Directeur-Generaal van de Artillerie, 1945-1946.

Commandant van het 4de Artillerie Regiment, 1940.

 

Groot Officier Leopoldsorde en Kroonorde, Officier Leopold II Orde met Zwaarden, Oorlogskruis 1914-1918 met Palmen, IJzer Medaille, Vuurkruis, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille 1940-1945 met Gekruiste Sabels en staafjes, Medaille van de Krijgsgevangene 1940-1945 met vijf staafjes, Militair Kruis 1ste Klasse, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Acht Frontstrepen.

 

 

 

Enkele foto's uit het boekje...