PYCKE, Baron Amédée, Edouard, Auguste, Marie, Ghislain.

Geboren te Gent op 4 juni 1824 en overleden te Brussel op 21 november 1898.

 

Diplomatieke carrière.

14 août 1846: Gezantschapsattaché.

Mars 1847: Adjunct bij de zending in Turijn.

8 mars 1849: Gezantschapssecretaris 2de klasse in Parijs.

Octobre 1849: verantwoordelijke a.i. van de zending van de Koning te Turijn.

17 mars 1852: Gezantschapssecretaris 1ste klasse.

10 mars 1857: Gezantschapssecretaris in Den Haag.

17 mars 1857: Lid van de Gezantschapsraad in Den Haag.

1858: belast met de zending a.i. in Den Haag.

18 décembre 1861: Gezant aan het Hof van Lissabon.

juillet 1867: Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister.

1 septembre 1867: bij de Heilige Stoel.

2 août 1875: eervol ontslag uit zijn functies.

 

1854, Ridder Leopoldsorde.

1861, Officier Leopoldsorde.

1870, Commandeur Leopoldsorde.

 

Grootkruis Pius Orde en Orde van St. Gregorius de Grote Vaticaan, Orde van de Roos Brazilië en Christus Orde Portugal, Commandeur Orde van de Eiken Kroon Luxemburg, Ridder Orde van de Nederlandse Leeuw en Orde van St. Maurice en St. Lazarus Italië.