KERREMANS, Louis.

Geboren te Jupille-sur-Meuse op 8 augustus 1891 en aldaar overleden op 17 maart 1968.

 

Emeritus Hoofdaalmoezenier van het Leger, 1921-1956.

Ere Kanunnik.

 

Commandeur Leopoldsorde, Kroonorde en Leopold II Orde, Oorlogskruis 1914-1918 met 2 Palmen, IJzer Medaille, Vuurkruis, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille 1940-1945 met Leeuw, Medaille van de Krijgsgevangene 1940-1945.

Acht Frontstrepen.