DURR…, Edmond.

Ere Luitenant-generaal Geneesheer.

Commandant van de Medische Diensten van de 3de Militaire Omschrijving, 1929-1934.

Commandant van het 3de Medisch Korps, 1928-1929

Directeur van het Militair Hospitaal te Luik, 1926-1928.

Commandant van het Militair Hospitaal te Brugge, 1922-1926.

 

Groot Officier

Groot Officier Leopoldsorde en Kroonorde, Officier Leopold II Orde met Zwaarden, Oorlogskruis 1914-1918 met Palmen, Burgerlijk Kruis 1914-1918 1ste Klasse, Medaille van Koning Albert 1914-1918, IJzer Medaille, Vuurkruis, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Overwinningsmedaille, Militair Kruis 1ste Klasse, Burgerlijke Medaille 1ste Klasse, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Groot Officier Kroonorde ItaliŽ, Oorlogskruis 1914-1918 Frankrijk.

Acht Frontstrepen.