WELLENS, Jules, G.-P.-F.

Geboren te Brussel op 6 januari 1855 en aldaar overleden op 16 mei 1932.

 

Ere Krijgsauditeur-Generaal.

Ere-Voorzitter van de Krijgsraad, 1913-1927.

 

Groot Officier Kroonorde, Commandeur Leopoldsorde, Oorlogskruis 1914-1918, IJzer Medaille, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Militair Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Acht Frontstrepen.