VAN DEN HEUVEL, Jules.

Geboren te Gent op 16 november 1854 en aldaar overleden op 22 oktober 1926.

 

Minister van Staat.

Minister van Justitie, 1899-1907.

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister.

Lid van de Koninklijke Academie van BelgiŽ.

 

Grootkruis Leopoldsorde en Kroonorde, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II.

Grootkruis Orde van St. Gregorius de Grote Vaticaan, Orde van de Verlosser Griekenland, Orde van de Rode Adelaar Pruisen, St. Anna Orde Rusland en Orde van het Gouden Graan China, Groot Officier Legioen van Eer Frankrijk.