TIMMERMANS, Paul, Jean, Baptiste, Charles.

Geboren te Gent op 27 november 1842.

 

-Loopbaanbeschrijving.

-Leerling aan de Militaire School, MB van 14 september 1860.

-Ingelijfd voor 6 jaar, overeenkomstig met de wet van 18 maart 1838, 3 december 1861.

-Leerling Onder luitenant, KB van 14 december 1862.

-Voorlopig aangewezen voor het Stafkorps, MB van 9 maart 1864.

-Leerling aan de rijschool, overplaatsing naar het Regiment Gidsen, MB van 15 april 1865.

-Overplaatsing naar het 1ste Regiment Jagers te Voet, MB van 20 september 1866.

-Overplaatsing naar het Regiment Grenadiers, MB van 27 april 1867.

-Luitenant, KB van 11 mei 1868.

-Adjunct bij de generale staf van het 1ste divisie van het Observatieleger, MB van 17 juli 1870.

-Kapitein 3de Klasse, KB van 26 januari 1871.

-Kapitein 2de Klasse, KB van 19 oktober 1871.

-Kapitein 1ste Klasse, KB van 29 juni 1875.

-Vleugeladjudant van Luitenant-Generaal Viette, KB van 20 april 1877.

-Professor tactiek en diensten ten velde aan de school ter vervolmaking en schietschool van de infanterie, MB van 21 mei 1879.

-Ontslag als Vleugeladjudant, KB van 24 september 1879.

-Adjunct bij de generale staf van het 1ste Infanteriedivisie, MB van 30 september 1879.

-Ontslag, op eigen vraag, als professor, MB van 5 januari 1882.

-Adjunct bij de generale staf van het oppercommando van het cavaleriekorps, MB van 14 januari 1884.

-Vleugeladjudant van Generaal-Majoor Pontus, KB van 21 juni 1884.

-Majoor, ontslag als Vleugeladjudant, KB van 7 april 1886.

-Overplaatsing naar het Kabinet van de Minister van Oorlog, MB van 20 april 1886.

-Luitenant-Kolonel, KB van 26 juni 1890.

-Kabinetchef van de Minister van Oorlog, KB van 21 oktober 1890.

-Ontslag als Kabinetchef van de Minister van Oorlog, KB van 25 september 1893.

-Overplaatsing naar de directie van het stafkorps van het leger, MB van 29 september 1893.

-Chef-Staf, KB van 26 december 1893.

-Stafchef van de 4de Militaire Omschrijving, MB van 31 december 1893.

-Kolonel, KB van 26 juni 1895.

-Voorlopig Commandant van het Regiment Carabiniers, MB van 23 oktober 1897.

-Heropname van zijn functie van stafchef, MB van 29 juni 1898.

-Ontslag als Stafchef van de 4de Militaire Omschrijving, MB van 26 december 1899. 

-Commandant van de 1ste Infanteriebrigade, MB van 26 december 1899.

-Generaal-Majoor, KB van 26 maart 1900.

-Commandant van de 5de Infanteriebrigade, MB van 26 maart 1901.

-Lid van de raad ter verbetering van de instellingen voor militair onderricht, KB van 12 oktober 1901.

-Lid van de Commissie der Generale Staven, KB van 4 augustus 1902.

-Commandant van de 2de Militaire Omschrijving, MB van 26 september 1903.

- Luitenant-Generaal, KB van 25 september 1905.

-Pensionering, KB van 19 november 1908.

-Overleden op 12 oktober 1925.

 

-Onderscheidingen.

-Ridder Leopoldsorde, KB van 21 juli 1880.

-Officier Orde voor Militaire Verdienste, decreet van ZM de Koning van Spanje van 31 juli 1881.

-Ridder Legioen van Eer, decreet van de President van Frankrijk van 18 november 1883.

-Ridder Kroonorde, decreet van ZM de Koning van ItaliŽ van 17 januari 1886.

-Ridder Danebrog Orde, decreet van ZM de Koning van Denemarken van 24 november 1886.

-Officier Orde van de Verlosser, decreet van ZM de Koning van Griekenland van .. december 1886.

-Commandeur St. Stanislas Orde, Oekaze van ZKH de Tsaar van Rusland van 18 december 1886.

-Commandeur Orde van de Rijzende Zon, decreet van ZKH de Keizer van Japan van 9 maart 1887.

-Militair Kruis, KB van 31 december 1887.

-Groot Officier Christus Orde, decreet van ZM de Koning van Portugal van 7 juni 1888.

-Officier Orde van de IJzeren Kroon, bij besluit van het Kabinet van ZKH de Keizer van Oostenrijk van 17 maart 1889.

-Officier Leopoldsorde, KB van 7 juli 1891.

-Commandeur Kroonorde, decreet van ZM de Koning van RoemeniŽ van 9 november 1891.

-Commandeur Kroonorde, decreet van ZKH de Keizer van Duitsland, Koning van Pruisen van 28 november 1891.

-Commandeur Kroonorde, decreet van ZM de Koning van ItaliŽ van 31 maart 1892.

-Groot Officier Orde voor Militaire Verdienste, decreet van HM de Koningin Regentes van Spanje van 9 augustus 1892.

-Commandeur Midjidji Orde, decreet van ZKH de Keizer van het Ottomaanse Keizerrijk vanÖ

-Commandeur St. Anna Orde, Oekaze van ZKH de Tsaar van Rusland van Ö

-Commandeur Leopoldsorde, KB van 9 december 1901.

-Groot Officier Orde van Oranje Nassau, decreet van HM de Koningin van Nederland van 23 september 1904.

-Groot Officier Orde van de Rode Adelaar, decreet van ZKH de Keizer van Duitsland, Koning van Pruisen van 24 augustus 1905.

-Commandeur Legioen van Eer, decreet van de President van Frankrijk van 17 september 1905.

-Regeringsmedaille van Koning Leopold II, KB van 10 november 1905.

-Groot Officier Leopoldsorde, KB van 30 juli 1907.

-Groot Officier Legioen van Eer, decreet van de President van Frankrijk van 24 september 1907.

-Herinneringsmedaille 1870-1871, KB van 8 april 1912.

 

-Veldtochten.

-1870 in BelgiŽ.