THYS, Louis-Edmond.

Geboren te Leuven op 22 juli 1846.

 

-Loopbaanbeschrijving.

-Ingelijfd voor 5 jaar en 1 maand, 5 dagen bij het 11de Linie Regiment leerling klaroenblazer, 26 mei 1862.

-Korporaal, 26 augustus 1862.

-Leerling aan de Militaire School, MB van 14 januari 1865.

-Ingelijfd voor 6 jaar, overeenkomstig met de wet van 18 maart 1838, 1 april 1866.

-Onder Luitenant, KB van 21 juli 1867.

-Aangewezen voor het 1ste Linie Regiment, MB van 25 juli 1867.

-Luitenant, KB van 23 maart 1871.

-Overplaatsing naar het 12de Linie Regiment, MB van 22 januari 1872.

-Leerling aan de Krijgsschool, MB van 19 augustus 1876.

-Stafbrevethouder, KB van 18 december 1879.

-Stage bij het 3de Artillerie Regiment, MB van 20 december 1879.

-Terug naar zijn regiment, MB van 31 december 1880.

-Kapitein 3de Klasse, KB van 26 december 1881.

-Overplaatsing naar het 4de Linie Regiment, MB van 30 december 1881.

-Vleugeladjudant van Generaal-Majoor Delescaille, KB van 20 maart 1882.

-Kapitein 2de Klasse, KB van 27 maart 1884.

-Eerste Kapitein, ontslag als vleugeladjudant, KB van 6 april 1886.  

-Regiments Adjudant-Majoor, KB van 21 oktober 1886.

-Kapitein-Commandant, KB van 21 juli 1889.

-Majoor, KB van 26 juni 1892.

-Commandant van de infanterieschool, MB van 26 september 1896.

-Luitenant-Kolonel, KB van 26 juni 1898.

-Overplaatsing naar het 10de Linie Regiment met behoud van zijn huidige functies, MB van 27 juni 1898.

-Chef van de generale staf van de 2de militaire omschrijving, ontslag als commandant van de infanterieschool, MB van 31 december 1899.

-Kolonel, KB van 24 december 1900.

-Commandant van het 8ste Linie Regiment, ontslag als chef-staf, MB van 25 december 1900.

-Commandant van de 1ste infanteriebrigade, MB van 26 september 1903.

-Generaal-Majoor, KB van 26 december 1904.

-Reserve Luitenant-Generaal, KB van 26 september 1908.

-Commandant van de 1ste Militaire Omschrijving, MB van 26 september 1908.

-In het actief kader, KB van 26 juni 1909.

-Pensionering, KB van 19 september 1911.

 

-Onderscheidingen.

-Ridder Leopoldsorde, KB van 25 maart 1890.

-Militair Kruis, KB van 7 mei 1890.

-Officier Kroonorde, decreet van ZKH de Keizer van Duitsland, Koning van Pruisen van 2 augustus 1890.

-Militair Kruis 1ste Klasse, KB van 22 oktober 1895.

-Commandeur Danebrog Orde, rescript van ZM de Koning van Denemarken van 13 mei 1900.

-Officier Leopoldsorde, KB van 6 oktober 1900.

-Commandeur Kroonorde, decreet van ZKH de Keizer van Duitsland, Koning van Pruisen van 19 augustus 1900.

-Groot Officier Orde voor Maritieme Verdienste, decreet van HM de Koningin van Spanje van 8 januari 1901.

-Regeringsmedaille van Koning Leopold II, KB van 10 november 1905.

-Commandeur Leopoldsorde, KB van 26 juni 1906.

-Grootkruis Kroonorde, KB van 26 juni 1911.

 

-Veldtochten.

-1870 in Belgi.