ROGIER, Charles.

Overleden te Sint-Joost-ten-Node op 27 mei 1885.

 

Minister van Staat

Lid van het Voorlopig Bewind

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1878.

Eerste Minister, 1847-1852, 1857-1867

Minister van Buitenlandse Zaken, 1861-1868

Minister van Binnenlandse Zaken, 1832-1834, 1847-1852, 1857-1861

Minister van Oorlog, 1849-1850, 1851 a.i., 1859 a.i.

Minister van Openbare Werken, 1840-1841

Gouverneur van de Provincie Antwerpen, 1831-1840

 

Grootkruis Leopoldsorde, IJzeren Kruis 1830.

Grootkruis Orde van St. Maurice en St. Lazarus Italië, Orde van de Witte Adelaar Rusland, Orde van de Rode Adelaar Pruisen, Orde van de Villa Vicoça Portugal, Orde van de Nederlandse Leeuw, Hertogelijke Huisorde Saksen, Orde van de Poolster Zweden, Legioen van Eer Frankrijk, Leopoldsorde Oostenrijk en Karel III Orde Spanje.

 

 

Charles Rogier was de kampioen van ’s Lands Onafhankelijkheid tijdens de augustusdagen van 1830 in Luik en stichter van de Centrale Vergadering en van de Administratieve Commissie die Voorlopig Bewind zou heten. Hij vertegenwoordigde het district Luik in het Nationaal Congres.

Als Lid van de Liberale Partij werd hij achtereenvolgens Volksvertegenwoordiger voor Turnhout (1831-1837), voor Antwerpen (1837-1854), voor Brussel (1856), opnieuw voor Antwerpen (1857-1863) en ten slotte voor Doornik.

In 1831 werd hij Gouverneur van de Provincie Antwerpen en in augustus streed hij in de gelederen van het Belgisch Leger tijdens de Tiendaagse Veldtocht.

Hij zetelde vervolgens in het Parlement als afgevaardigde van Turnhout, werd Minister van Binnenlandse Zaken van oktober 1832 tot augustus 1834 en hervatte toen voorlopig het ambt van Gouverneur van de Provincie Antwerpen. Hij nam nog deel aan drie ministeries (van 1840 tot 1841, 1847 tot 1852 en 1857 tot 1868). Vervolgens trekt hij zich uit het politieke leven terug.

Aan hem is eveneens de definitieve tekst van de Brabançonne te danken.

 

Brussel, Paleis der Natie.