RICHARD, Baron Raoul, G.-E.

Geboren te Namen op 5 juni 1885 en overleden te Brussel op 11 maart 1962.

 

Onder-Staatssecretaris van de Raad van State te Londen, 1940-1944.

Staatssecretaris voor Ravitaillering en Bevoorrading van het Vaderland, 1942-1944.

Minister van Economie en Middenstand, 1939.

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Groot Officier Kroonorde met Gouden Streep, Groot Officier Leopold II Orde, Commandeur Leopoldsorde, Oorlogskruis 1914-1918 met Palmen, Medaille van Vrijwilliger-Strijder 1914-1918, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Groot Officier Christus Orde Portugal, Commandeur Orde van het Britse Rijk.