MARCK, Hendrik.

Geboren te Mechelen op 1 oktober 1883.

Overleden te Berchem op 11 april 1957.

 

Minister van Spoorwegen en P.T.T., 1938-1940.

Minister van Openbare Werken, 1939.

Minister van Verkeer, 1937-1938.

Questor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ere Reserve Majoor der Infanterie.

Rechter bij de Krijgsraad.

 

Grootkruis Kroonorde en Leopold II Orde, Commandeur Leopoldsorde, Oorlogskruis 1914-1918, IJzer Medaille, Vuurkruis, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Overwinningsmedaille, Militair Kruis 1ste Klasse, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Grootkruis Orde van Oranje Nassau Nederland, Officier Legioen van Eer Frankrijk, Ridder Orde van St. Gregorius de Grote Vaticaan.