MAES, Albert, Adrien, Clťment.

Geboren te Schaarbeek op 28 mei 1859 en overleden te Brussel op 31 augustus 1915.

 

Generaal-Majoor der Artillerie.

Vleugeladjudant van Koning Albert I, 1910-1914.

Commandant van de troepen ter verdediging van de Versterkte Stelling Antwerpen, 1914.

Commandant van de 18de Gemengde Brigade, 1914.

Stafchef van het 4de Legerdivisie en de 4de Militaire Omschrijving, 1913-1914.

Stafchef van het 1ste Cavaleriedivisie, 1912-1913.

Sectiechef van de Generale Staf van het Leger, 1912.

 

Commandeur Kroonorde, Officier Leopoldsorde, Militair Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II.

Commandeur Orde van de Eiken Kroon Luxemburg en Orde van Oranje Nassau Nederland, Officier Legioen van Eer Frankrijk.

 

"Werd krijgsgevangen genomen te Antwerpen. Na tien maanden gevangenschap te GŁttersloh werd hij stervende overgebracht naar Brussel en bezweek er ten gevolge van ontberingen op 31 augustus 1915."

Uit: 'Onze Helden, gesneuveld voor het Vaderland', Brussel 1921.