REGENTSCHAP VAN SURLET DE CHOKIER

(26 februari - 23 maart 1831)

 

Ministerie GOBLET  (26 februari - 23 maart 1831)

Buit. Zaken.: S. van de WEYER (L)          

Bin. Zaken.: J.F. TIELEMANS (L)           

Justitie: A. GENDEBIEN (L)

FinanciŽn.: Ch. de BROUCK»RE (L)

Oorlog: A. GOBLET d'ALVIELLA (L) tot 19 maart 1831.

Voorzitter van de Ministerraad: E. de GERLACHE (K) van 27 februari tot 15 maart

 

Ministerie E. de SAUVAGE  (23 maart - 21 juli 1831)

Buit. Zaken.: J. LEBEAU (L); sedert 10 juli a.i. E. de SAUVAGE.

Bin. Zaken: E. de SAUVAGE (L)

Justitie: A. BARTH…LEMY (L) sedert 24 maart 1831.

FinanciŽn: Ch. de BROUCK»RE (L); sedert 30 mei a.i. A. DUVIVIER

Oorlog: C. d'HANE de STEENHUYSE (L); sedert 18 mei V. de FAILLY (L)

Zonder Portefeuille: P. DEVAUX (L) tot 10 juli 1831.

 

REGERINGSPERIODE VAN KONING LEOPOLD I

 (21 juli 1831 - 10 december 1865

 

Ministerie F. de MEULENAERE (26 juli 1831 - 17 september 1832) (Unionist)

Buit. Zaken: F. de MEULENAERE (K)

Bin. Z.: E. de SAUVAGE (L); op 3 augustus 1831: Ch. de BROUCK»RE (L); op 16 augustus 1831 a.i. Th. TEICHMANN; op 12 november L. FALLON (L); op 21 november a.i. de THEUX de MEYLANDT (K).

Justitie: J. RAIKEM (K)

FinanciŽn: J. COGHEN (L)

Oorlog: V. de FAILLY (L); op 3 aug. a.i. C. d'HANE de STEENHUYSE (L); op 16 aug. Ch. de BROUCK»RE (L); op 15 maart 1832 F. de MERODE (K); op 20 mei L.A.F. EVAIN.

Z. Pf.: J. LEBEAU (L), van 2 tot 22 aug. 1831; F. de MERODE (K), sedert 12 nov. 1831; de THEUX de MEYLANDT (K), van 12 tot 21 november 1831.

 

Ministerie  GOBLET d'ALVIELLA  -  LEBEAU  -  ROGIER  (20 okt. 1832 -  1 aug. 1834)  (Unionist)

Buit. Zaken: A. GOBLET d'ALVIELLA (L) reeds sedert 17 sept. 1831; sedert 27 dec. 1833 a.i. F. de MERODE (K).

Bin. Zaken: Ch. ROGIER (L)

Justitie: J. LEBEAU (L)

FinanciŽn: A. DUVIVIER (Techn.) sedert 25 okt. 1832.

Oorlog: L.A.F. EVAIN (Techn.)

Z. Pf.: F. de MERODE (K)

 

Ministerie B. de THEUX de MEYLANDT  (4 aug. 1834 - 6 april 1840)  (Unionist)

Buit. Zaken: F. de MEULENAERE (K); sedert 13 dec. 1836 B. de THEUX de MEYLANDT

Bin. Zaken: B. de THEUX de MEYLANDT

Justitie: A. ERNST (L); sedert 4 febr. 1839 a.i. J.B. NOTHOMB (L); sedert 8 juni 1839 J. RAIKEM (K)

FinanciŽn: E. d'HUART (L); sedert 4 febr. 1839 a.i. F. de MERODE (K); sedert 18 febr. 1839 a.i. J. WILLMAR (L); sedert 5 april 1839 L. DESMAISI»RES (K)

Oorlog: L.A.F. EVAIN (Techn.); sedert 19 aug. 1836 J. WILLMAR (L)

Op. Werken: J.B. NOTHOMB (L), nieuw opgericht departement sedert 13 jan. 1837.

Z. Pf.: F. de MERODE (K), tot 18 febr. 1839

 

Ministerie J. LEBEAU  (18 april 1840 - 13 april 1841)  (Unionist-homogeen Liberaal)

Buit. Z.: J. LEBEAU (L)

Bin. Z.: Ch. LIEDTS (L)

Justitie: M. LECLERCQ (L)

FinanciŽn: E. MERCIER (L)

Op. Werken: Ch. ROGIER (L)

Oorlog: G. BUZEN (L)

 

Ministerie Jean-Baptiste NOTHOMB  (13 april 1841 - 19 juni 1845)  (Unionist)

Buit. Z.: F. de MEULENAERE (K); sedert 5 aug. 1841 C. de BRIEY (K); sedert 16 april 1843 A. GOBLET d'ALVIELLA (L)

Bin. Z.: J.B. NOTHOMB (L)

Justitie: O. van VOLXEM (L); sedert 14 dec. 1841 a.i. J.B. NOTHOMB; sedert 16 april 1843 J. d'ANETHAN (K)

FinanciŽn: C. de BRIEY (K); sedert 5 aug. J. SMITS (K); sedert 16 april 1843 E. MERCIER (L)

Op. Werken: L. DESMAISI»RES (K); sedert 16 april 1843 A. DECHAMPS (K)

Oorlog: G. BUZEN; sedert 6 febr. 1842 H. de LIEM; sedert 5 april 1843 a.i. L. DESMAISI»RES; sedert 16 april 1843 P. DUPONT

Z. Pf.: F. de MEULENAERE (K) na 5 aug. 1841.

 

Ministerie Sylvain van de WEYER  (30 juli 1845 - 2 maart 1846)  (Unionist)

Buit. Z.: A. DECHAMPS (K)

Bin. Z.: S. van de WEYER (K)

Justitie: J. d'ANETHAN (K)

FinanciŽn: J. MALOU (K)

Op. Werken: C. d'HOFFSCHMIDT (L)

Oorlog: P. DUPONT (L); sedert 27 febr. 1846 a.i. J. d'ANETHAN (K)

Z. Pf.: F. de MEULENAERE (K), E. d'HUART (L)

 

Ministerie de THEUX de MEYLANDT - MALOU  (31 maart 1846 - 12 aug. 1847)  (Unionist-homogeen Katholiek)

Buit. Z.: A. DECHAMPS (K)

Bin. Z.: B. de THEUX de MEYLANDT (K)

Justitie: J. d'ANETHAN (K)

FinanciŽn: J. MALOU (K)

Op. Werken: G. de BAVAY (K)

Oorlog: A. PRISSE (K)

Z. Pf.: F. de MEULENAERE (K), E. d'HUART (L -> K)

 

Ministerie Charles ROGIER  (12 aug. 1847 - 28 sept. 1852)  (Liberaal)

Buit. Z.: C. d'HOFFSCHMIDT (L)

Bin. Z.: Ch. ROGIER (L)

Justitie: F.-P. de HAUSSY (L); sedert 12 aug. 1850 V. TESCH (L)

FinanciŽn: L. VEYDT (L); sedert 18 juli 1848 H.J.W. FR»RE-ORBAN (L); sedert 17 sept. 1852 a.i. Ch. LIEDTS (L)

Op. Werken: H.J.W. FR»RE-ORBAN (L); sedert 18 juli 1848 H. ROLIN (L); sedert 12 aug. 1850 E. VAN HOOREBEKE (L)

Oorlog: P. CHAZAL (L); sedert 12 aug. 1850 M. BRIALMONT (L); sedert 13 juni 1851 V.P.E. ANOUL (L)

 

Ministerie Henri de BROUCKERE  (31 okt. 1852 - 2 maart 1855)  (Liberaal Zakenkabinet)

Buit. Z.: H. de BROUCKERE (L)

Bin. Z.: F. PIERCOT (extra-parlementair)

Justitie: Ch. FAIDER (extra-parlementair)

FinanciŽn: Ch. LIEDTS (L)

Op. Werken: E. VAN HOOREBEKE (L)

Oorlog: V.P.E. ANOUL (L)

 

Ministerie Pieter DE DECKER  (30 maart 1855 - 30 okt. 1857)  (Unionist)

Buit. Z.: Ch. Vilain XIIII (K)

Bin. Z.: P. DE DECKER (K)

Justitie: A. NOTHOMB (extra-parlementair)

FinanciŽn: E. MERCIER (L)

Op. Werken: A. DUMON (L)

Oorlog: J. GREINDL (Techn.

 

Ministerie ROGIER - FR»RE-ORBAN  (9 nov. 1857 - 21 dec. 1867)  (Liberaal)

Buit. Z.: A. de VRI…RE (L); sedert 26 okt. 1861 Ch. ROGIER (L)

Bin. Z.: Ch. ROGIER (L); sedert 26 okt. 1861 A. VANDEN PEEREBOOM (L)

Justitie: V. TESCH (L); sedert 12 november 1865 J. BARA (L)

FinanciŽn: H.J.W. FR»RE-ORBAN (L)

Op. Werken: J. PARTOES (L); sedert 14 jan. 1859 J. VANDER STICHELEN (L)

Oorlog: E. BERTEN; sedert 6 april 1859 P. CHAZAL; sedert 13 dec. 1866 A. GOETHALS.

 

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

10 sept. 1831 - 18 juli 1832: Baron de GERLACHE (K)

15 nov. 1832 - 24 mei 1839: J. RAIKEM (K)

18 nov. 1839 - 10 sept. 1842: I. FALLON

09 nov. 1842 - 06 april 1843: J. RAIKEM (K)

17 nov. 1843 - 20 mei 1848: Ch. LIEDTS (L)

28 juni 1848 - 28 sept. 1852: T. VERHAEGEN 

26 okt. 1852 - 24 april 1855: N. DELFOSSE 

25 april 1855 - 13 juni 1857: J. DELEHAYE

17 dec. 1857 - 1 juni 1859: T. VERHAEGEN

19 juli 1859 - 16 nov. 1860: A. ORTS 

23 nov. 1860 - 27 mei 1863: D. VERVOORT

16 nov. 1863 - 24 aug. 1867: E. VANDENPEEREBOOM

 

Voorzitter van de Senaat.

12 sept. 1831 - 14 juni 1838: Baron G. de STASSART 

13 nov. 1938 - 01 mei 1848: Baron de SCHIERVEL

27 juni 1848 - 28 jan. 1852: A.A. DUMON-DUMORTIER

25 maart 1852 - 18 juni 1879: Prins de LIGNE

 

 

 

 

Terug