JUNGBLUTH, Harry

Geboren te Bergen op 27 april 1847 en overleden te Brussel op 27 maart 1930.

 

Luitenant-Generaal der Artillerie.

Adjudant Generaal, Chef van het Militair Huis van Koning Albert I, 1909-1930.

Stafchef van het Leger, 1910-1912.

Militair Gouverneur van de Versterkte Stelling Namen, 1908-1910.

Vleugeladjudant van Prins Albert, 1896-1909.

Ordonnans Officier van de Graaf van Vlaanderen, 1886-1896.

 

Grootkruis Leopoldsorde en Kroonorde, Oorlogskruis 1914-1918 met Palm, IJzer Medaille, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille 1870-1871, Militair Kruis 1ste Klasse, Medaille van het Huis van Koning Albert in Goud, Regeringsmedaille van Koning Leopold II.

Grootkruis Orde van de Witte Leeuw Tsjecho-Slowakije, Koninklijke Victoria Orde Groot-BrittanniŽ, Orde van St. Maurice en St. Lazarus ItaliŽ, Orde voor Militaire Verdienste Bulgarije, Orde van de Eiken Kroon Luxemburg, Orde voor Militaire Verdienste Spanje, Orde van Oranje Nassau en Huisorde van Oranje Nederland, Orde van de Rijzende Zon Japan, Orde van Leeuw en Zon en Kroonorde PerziŽ, Danebrog Orde Denemarken, Legioen van Eer Frankrijk, Orde van de Ster EthiopiŽ, St. Anna Orde Rusland, Zwaard Orde Zweden, Kroonorde RoemeniŽ en IsmaÔl Orde Egypte, Distinguished Service Medal Verenigde Staten, Oorlogskruis 1914-1918 Frankrijk.

Acht Frontstrepen.

 

 

Harry Jungbluth was gedurende 35 jaar in dienst van het Hof. In 1865 werd hij leerling aan de Militaire School en in 1867 Onder-Luitenant bij het 4de Artillerie Regiment. In 1888 werd hij als Kapitein-Commandant Vleugeladjudant van de Graven van Vlaanderen. Prins Albert was twaalf jaar oud toen zijn ouders hem, en ook zijn broer, toevertrouwde aan de sterke hand van een mentor die zijn hele leven zijn vertrouweling zou blijven: Jungbluth. In 1899 volgde zijn benoeming tot Kolonel, in 1903 tot Generaal-Majoor en in 1908 tot Luitenant-Generaal en Gouverneur van de Versterkte Stelling Namen.

Op 29 december 1909 werd hij tot Adjudant-Generaal, Chef van het Militair Huis van Koning Albert I benoemd, een functie die hij tot aan zijn dood zou blijven uitoefenen.

Van 1910 tot 1912 was hij Stafchef van het Leger.

In 1914 slaagde Premier de Broqueville erin Jungbluth van de Koning te scheiden. De Premier wantrouwde de liberaal gezinde Adjudant-Generaal.

Hij werd woordvoerder en verbindingsofficier van Koning Albert I in Le Havre, waar de regering verbleef, als Lid van de Hoge Krijgsraad, opgericht door de Koning ingevolge meningsverschillen over de strategie die door de algemene legerstaf moest worden gevolgd en naar aanleiding van spanningen tussen de Vorst, het opperbevel van het leger met de Minister van Oorlog. De Hoge Krijgsraad moest de militaire inspanningen van BelgiŽ beter coŲrdineren.

Zijn functie van Chef van het Militair Huis werd in De Panne overgelaten aan de oudste Ordonnansofficier, Kolonel du Roy de Blicquy, tevens Hoofd van het Departement van de Opperstalmeester.