GOFFINET, Constant, A.-T.-M.

Geboren te Brussel op 28 augustus 1857.

Aldaar overleden op 30 maart 1931.

 

Ere-Intendant van de Civiele Lijst van Koning Leopold II, 1890-1909.

Beheerder a.i. van de Civiele Lijst en van het privť bezit van Koning Leopold II, 1886-1890.

Gezant van het Secretariaat van de Bevelen van Koning Leopold II, 1876-1886.

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister.

Kolonel van de Burgerwacht.

Voorzitter van het Engels-Belgisch Comitť van het Rode Kruis, 1914-1918.

 

Grootkruis Kroonorde, Groot Officier Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II.

Grootkruis Orde van de Heilige MichaŽl Beieren, Orde van de Heilige Schat en Orde van de Rijzende Zon Japan, Kroonorde RoemeniŽ en Kroonorde Siam, Groot Officier Orde van de Rode Adelaar en Kroonorde Pruisen, Christus Orde Portugal en Midjidji Orde Turkije, Commandeur Legioen van Eer Frankrijk en Orde van St. MichaŽl en St. Joris Groot-BrittanniŽ, Officier Orde van de Eiken Kroon Luxemburg en Osmaan Orde Turkije, Ridder Orde van de Witte Valk Saksen-Weimar, Frans-Jozef Orde Oostenrijk, Danebrog Orde Denemarken en St. Anna Orde Rusland.