GOFFINET, Baron Auguste, C.-J.-M.

Geboren te Brussel op 28 augustus 1857 en aldaar overleden op 4 april 1927.

 

Grootmeester van het Huis van Keizerin Charlotte, 1911-1927.

Ere-Secretaris van de Bevelen van Koning Albert I, 1909.

Ere-Secretaris van de Bevelen van Koning Leopold II, 1890-1909.

Gezant van het Secretariaat van de Bevelen van Koning Leopold II, 1876-1890.

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister.

Kolonel van de Burgergarde.

 

Grootkruis Leopoldsorde en Kroonorde, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II.

Grootkruis Orde van de Heilige MichaŽl Beieren, Orde van Leeuw en Zon PerziŽ, Hertogelijke Huisorde Saksen en Kroonorde Siam, Groot Officier Orde van de Roos BraziliŽ en Orde van de Eiken Kroon Luxemburg, Officier Legioen van Eer Frankrijk  en Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder Frans-Jozef Orde Oostenrijk.