GOBLET d'ALVIELLA, Graaf Albert-Joseph.

Geboren te Doornik op 26 mei 1790 en overleden te Brussel op 5 mei 1873.

 

Luitenant-Generaal der Artillerie

Minister van Staat

Minister van Buitenlandse Zaken, 1832-1833, 1843-1845

Minister van Oorlog, 1831-1831, 1833-1836, 1844-1846

Vleugeladjudant van Koning Leopold I, 1831-1854

Inspecteur-Generaal van de Genie, 1831-1854

Buitegenwoon Gezant en Gevolmachtigd Minister

bij de Koningshuizen van Dresden en Hannover, de Hertogelijke Huizen van Saksen, Mecklemburg en Oldenburg en de Vrije Hansesteden, 1839-1854

in Portugal, 1837

in Pruisen, 1834

 

Commandeur Leopoldsorde, Herinneringskruis 1856.

Grootkruis Orde voor Burgerlijke Verdienste en Hertogelijke Huisorde Saksen, Orde van de Heilige Michaël Beieren, Huis- en Verdienste Orde Oldenburg, Orde van de Rode Adelaar Pruisen, Orde van de Poolster Zweden en Aviz Orde Portugal, Groot Officier St. Anna Orde Rusland, Commandeur Legioen van Eer en St. Helena Medaille Frankrijk.

Eerste Kapitein in het Keizerlijk Franse Leger, deelgenomen aan de veldtochten in Portugal (1812-1813) en in Spanje (1813-1814).

Luitenant in het Nederlandse Leger, deelgenomen aan de Slag bij Waterloo.

Deelgenomen aan de Revolutie van 1830.

 

 

Graaf Goblet d’Alviella was een bijzonder figuur tijdens de eerste jaren van het Koninkrijk België, zowel als militair, politicus en diplomaat.

Albert-Joseph, Graaf Goblet d’Alviella werd geboren te Doornik op 26 mei 1790. Op 19-jarige leeftijd liet hij zich inlijven in de Franse gelederen als leerling aan de Polytechnische School op 28 september 1809, waar hij zich onderscheidde door zijn ernstige geest en bedachtzaamheid. Op 1 oktober 1811 werd hij aan de technische instructieschool te Metz bevorderd tot luitenant bij de genie. Na zijn studies nam hij deel aan de veldtochten van Napoleon o.a. in Portugal, Spanje, waar hij zich onderscheidde door zijn dapperheid. Hij nam deel aan de verdediging van de garnizoenstad San Sebastian, onder bevel van Generaal Rey. Deze sterke stad, gelegen in het havengebied van Guipuscoa en gebouwd op een eilandje in de Golf van Gascogne, gaf zich slechts over toen ze geen enkele kogel meer over hadden. Hij onderscheidde zich bijzonder tijdens deze belegering, ontving het Legioen van Eer en een vermelding in een rapport van de commandant van San Sebastian aan de Minister van Oorlog met vermelding in het Staatsblad voor zijn opmerkelijk gedrag tijdens een bestorming van de Engelsen op het hoofdgebouw van het fort, welke hij terugsloeg. De heldhaftige Goblet werd bevorderd tot luitenant bij de staf van de genie en kreeg op 1 juli 1813 de opdracht om naar Frankrijk terug te keren na de capitulatie van San Sebastian om het bericht van de overgave aan de Hertog van Dalmatië te melden. Hij wist te ontsnappen aan de Engelsen en kwam uiteindelijk veilig en wel terug in Frankrijk. In Frankrijk nam eerste kapitein Goblet nog deel aan de Slag van Orthez, een kleine stad gesitueerd bij de bergstroom van Pau, in het departement Basses-Pyrénées, waar Maarschalk Soult verslagen werd door de Hertog van Wellington. Nadat Napoleon naar Elba verbannen was, gaf Goblet zijn ontslag welke aanvaard werd op 16 februari 1815. Ondertussen was Goblet op 27 januari van dat jaar in dienst getreden van de Nederlanden, als kapitein, en nam deel aan de Slag bij Waterloo waar hij voor zijn dapperheid de Militaire Willemsorde kreeg. Na Waterloo werd hij o.a. belast met de verdedigingswerken van Nieuwpoort en Menen en de bouw van meerdere forten. Eind 1824 zette kapitein Goblet zijn eerste diplomatieke stappen door de Prins van Oranje te vergezellen op zijn reis naar Rusland. Hij was reeds vijf jaar teruggekeerd in zijn vaderland toen België in opstand kwam tegen Nederland en de Onafhankelijkheid verklaarde. Op 15 oktober 1830 schaarde kapitein Goblet zich bij de Belgische gelederen en werd meteen kolonel, directeur-generaal van de genie benoemd door het Voorlopig Bewind. Op 30 oktober werd hij Commissaris-Generaal van Oorlog en volgde zijn benoeming tot generaal-majoor. Van 26 februari 1831 tot 24 maart 1831 was hij Minister van Oorlog, waarna hij zijn functie van Commandant van de Genie opnieuw op zich nam. Op 26 augustus 1831 volgde zijn benoeming tot Inspecteur-Generaal van de Genie. Generaal Goblet, wiens grote kennis en opvallende verdienste de aandacht van Koning Leopold I getrokken hadden, droeg hem op zich door hem te laten vertegenwoordigen op de Conferentie van Londen in september 1831. De onderhandelingen tijdens deze conferentie, zeer belangrijk voor de nieuwe natie, vervulde hij met zoveel intelligentie en toewijding dat Koning Leopold I hem tot Vleugeladjudant benoemde. Na zijn terugkeer uit Londen hernam hij zijn functies in het leger, maar in 1832 en 1833 werd hij opnieuw gezant van de Koning op de Conferentie van Londen waar hij de belangen van ons land behartigde. Op 17 september 1832 werd generaal Goblet tot Minister van Staat benoemd en de daaropvolgende dag tot Minister van Buitenlandse Zaken, op 18 mei tot Minister van Oorlog a.i. tot hij zijn ontslag aanbood als Minister van Buitenlandse Zaken op 27 december 1833. Achtereenvolgens vervulde hij verschillende diplomatieke posten, aan het Hof in Berlijn, het Hof van Lisabon, de Koninklijke Hoven van Dresden en Hannover, de Hertogelijke Hoven van Saksen-Coburg-Gotha, Saksen-Altenburg, Saksen-Weimar, Saksen-Meiningen, Mecklemburg, Oldenburg en bij de Vrije Hanzesteden Bremen, Lubeck en Hamburg, met behoud van zijn functie van Inspecteur-Generaal van de Genie en de Verdedigingswerken. Tijdens zijn diplomatieke missie in Portugal werd hij door Koningin Marie II tot Graaf Goblet d’Alviella benoemd op 21 april 1838, op 20 november 1838 werd deze titel ook in België erkend bij Koninklijk Besluit. Van 16 april 1843 tot 30 juli 1845 was hij opnieuw Minister van Buitenlandse Zaken. Hierna hernam Graaf Goblet zijn functies in het leger tot zijn pensionering op 14 maart 1854. Na zijn pensionering publiceerde de Graaf verschillende werken, o.a. over de vele onderhandelingen waaraan hij had deelgenomen bij het ontstaan van het nieuwe Koninkrijk België. Op 5 mei 1873, op 83 jarige leeftijd, overlijd Luitenant-Generaal Graaf Goblet d’Alviella te Brussel.

 

 

Brussel, Paleis der Natie