GEORGE, Henri, Pierre, Lambert

Geboren te Gent op 20 januari 1848.

 

-Loopbaanbeschrijving.

-Leerling aan de Militaire School, MB van 13 oktober 1865.

-Ingelijfd voor 6 jaar, overeenkomstig met de wet van 18 maart 1838, 4 november 1866.

-Leerling Onder luitenant, KB van 16 september 1867.

-Voorlopig aangewezen voor de genie, MB van 27 februari 1869.

-Definitief aangewezen voor de genie, KB van 25 februari 1870.

-Aangewezen voor het Regiment Genie, MB van 3 maart 1870.

-Luitenant, KB van 31 maart 1870.

-Ingelijfd bij het Regiment Genie als milicien, lichting van 1870, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Dendermonde, nį47 van de trekking, 27 juni 1870.

-Aangewezen voor de generale staf van de genie, MB van 8 augustus 1871.

-Adjudant-Majoor, KB van 14 november 1871.

-Overplaatsing naar het Regiment Genie, MB van 14 november 1871.

-Tweede Kapitein 2de Klasse, KB van 4 juli 1873.

-Aangewezen voor de generale staf van de genie en adjunct van de commandant van de genie te Antwerpen, MB van 7 juli 1873.

-Tweede Kapitein 1ste Klasse, KB van 25 maart 1874.

-Adjudant-Majoor bij het Regiment Genie, KB van 25 juli 1874.

-Eerste Kapitein, KB van 25 juni 1876.

-Overplaatsing naar de generale staf van de genie als commandant van de 2de sector van de genie te Antwerpen, 30 juni 1887.

-Ontslag, op eigen vraag, als Adjudant-Majoor, KB van 23 juli 1887.

-Kapitein-Commandant, KB van 21 juli 1889.

-Ontslag als commandant van de 2de sector van de genie te Antwerpen, MB van 30 maart 1892.

-Majoor, KB van 4 juli 1892.

-Overplaatsing naar het Regiment Genie, MB van 7 juli 1892.

-Luitenant-Kolonel, KB van 25 september 1896.

-Effectief Lid van de examencommissie van de genie, MB van 8 februari 1900.

-Commandant van het Regiment Genie, MB van 27 juni 1900.

-Kolonel, KB van 26 september 1900.

-Generaal-Majoor, KB van 25 september 1905.

-Gouverneur van de Versterkte Stelling Luik, KB van 25 september 1905.

-In het actief kader bij de generale staf van het leger, KB van 25 maart 1906.

-Reserve Luitenant-Generaal, KB van 24 december 1909.

-Ontslag als commandant van de Versterkte Stelling Luik en aanstelling tot Inspecteur-Generaal van de Versterkte Stellingen en de Genie, KB van 24 december 1909.

-Lid van de raad ter verbetering van de militaire inrichtingen en onderricht, KB van 13 januari 1910.

-In het actief kader, KB van 26 juni 1910.

-Pensionering, KB van 31 maart 1913.

-Overleden te Brussel op 9 januari 1929.

 

-Onderscheidingen.

-Officier Kroonorde, decreet van ZKH de Keizer van Duitsland, Koning van Pruisen van 9 december 1884.

-Ridder Leopoldsorde, KB van 26 februari 1887.

-Militair Kruis, KB van 3 januari 1891.

-Militair Kruis 1ste Klasse, KB van 22 oktober 1895.

-Officier Leopoldsorde, KB van 25 september 1898.

-Officier Orde van St. Maurice en St. Lazarus, decreet van ZM de Koning van ItaliŽ van 4 juni 1899.

-Commandeur Orde van de Verlosser, decreet van ZM de Koning van Griekenland van 10 maart 1900.

-Commandeur St. Anna Orde, Oekaze van ZKH de Keizer van Rusland van 3 december 1900.

-Commandeur Orde van de Rode Adelaar, decreet van ZKH de Keizer van Duitsland, Koning van Pruisen van 24 augustus 1905.

-Regeringsmedaille van Koning Leopold II, KB van 10 november 1905.

-Commandeur Leopoldsorde, KB van 17 januari 1907.

-Groot Officier Kroonorde, KB van 23 december 1911.

-Herinneringsmedaille 1870-1871, KB van 8 april 1912.

-Grootkruis Orde voor Militaire Verdienste, decreet van ZM de Koning van Bulgarije, 1912.

-Groot officier Leopoldsorde, KB van 26 juni 1912.

-Grootkruis Kroonorde, KB van 25 maart 1913.

 

-Veldtochten.

-1870 in BelgiŽ.