de WOELMONT, Baron Herman, T.-M.-G.

Geboren te Brussel op 15 maart 1860 en aldaar overleden op 7 februari 1918.

 

Grootmeester van het Huis van Koningin Elisabeth, 1909-1918.

 

Ridder Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II.

Grootkruis Orde van de Eiken Kroon Luxemburg, Huisorde van Oranje en Orde van Oranje Nassau Nederland, Orde van de Heilige Schat Japan, Danebrog Orde Denemarken en Groot Officier Legioen van Eer Frankrijk.