de PATOUL, Graaf Maurice, L.-E.-J.-J.-M.-C.

Geboren te Bergen op 3 november 1875 en overleden te Brussel op 20 oktober 1965.

 

Ere-Maarschalk van het Hof van Koning Albert I, 1909-1934.

 

Grootkruis Kroonorde, Commandeur Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Kruis van het Huis van Koning Albert, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Grootkruis Orde van Adolf van Nassau en Orde van de Eiken Kroon Luxemburg, St. Alexander Orde Bulgarije, St. Sylvester Orde Vaticaan, Iraqi El Rafidan Orde Irak, Feniks Orde Griekenland, IsmaÔl Orde en Nijl Orde Egypte en Kroonorde ItaliŽ, Groot Officier Orde van de Witte Leeuw Tsjecho-Slowakije, Koninklijke Victoria Orde Groot-BrittanniŽ, Orde van het Heilig Graf en Orde van St. Gregorius de Grote Vaticaan, Orde van Isabella de Katholieke Spanje, Orde van de Heilige Schat Japan, Orde van de Zwarte Ster van Bťnin Frankrijk, Orde van Leeuw en Zon PerziŽ, Danebrog Orde Denemarken, Orde van de Ster EthiopiŽ, St. Olav Orde Noorwegen, Christus Orde Portugal, Kroonorde RoemeniŽ en Wasa Orde Zweden, Officier Orde van het Gouden Graan China, Orde van de Bevrijder Venezuela, Legioen van Eer Frankrijk, Orde van de Zon Peru en Kroonorde PerziŽ.