de LIGNE, Prins Eugène, François, Charles, Lamoral, Prins d'Amblise et d'Épinoy, Grand d'Espagne de Première Classe.

Geboren te Brussel op 28 januari 1804 en aldaar overleden op 20 mei 1880.

 

Minister van Staat

Voorzitter van de Senaat, 1852-1879

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister

bij de Kroning van Tsaar Alexander II van Rusland, 1855

bij de Heilige Stoel, 1849

in Frankrijk, 1842-1848

bij de Kroning van Koningin Victoria van Groot-Brittannië

Kamerheer van de Keizer van Oostenrijk

 

Grootkruis Leopoldsorde

Ridder Orde van het Gulden Vlies, Grootkruis Orde van de Heilige Michaël en St. Hubertus Orde Beieren, Hertogelijke Huisorde Saksen, Legioen van Eer Frankrijk, Pius Orde Vaticaan, St. Januarius Orde Napels, Ridder Orde van de Zwarte Adelaar Pruisen.

 

Brussel, Paleis der Natie.