DE DECKER, Pierre.

Geboren te Zele op 25 januari 1812 en overleden te Brussel op 4 januari 1891.

 

Eerste Minister, 1855-1857.

Minister van Binnenlandse Zaken, 1855-1857.

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Gouverneur van de Provincie Limburg, 1871.

 

Commandeur Leopoldsorde.

Grootkruis Orde van de Villa Vicoça Portugal, Hertogelijke Huisorde Saksen en Leopoldsorde Oostenrijk.

 

Brussel,  Paleis der Natie.

 

De Decker, oud-leerling van de Jezuïten, trad in 1839 in het Parlement als katholiek afgevaardigde voor Dendermonde. Twee jaar vroeger had hij met Adolphe Descamps de ‘Revue de Bruxelles’ gesticht.

Van 1855 tot 1857 stond hij aan het hoofd van een gemengd kabinet, dat de ‘wet der kloosters’ en de zaak Brasseur (Hoogleraar aan de Universiteit van Gent, die de Godheid van Christus geloochend had) moest trotseren.

In 1866 verliet hij het politiek leven, waarna hij actief was in de financiële wereld.

Toen De Decker gedeeltelijk verantwoordelijk werd gesteld voor het failliet van het Internationale Grondkrediet, waardoor duizenden kleine spaarders geruïneerd werden, werd hij in 1871 gedwongen tot ontslag als Gouverneur van Limburg.