DE BOECK, Jules.

Geboren te Luik op 16 oktober 1889.

Overleden te Brussel op 13 februari 1952.

 

Luitenant-Generaal der Cavalerie.

Commandant van de 3de Militaire Omschrijving, 1946-1947.

Commandant van de Provincie Limburg, 1945-1946.

Commandant van het 2de Regiment Gidsen, 1939-1940.

 

Groot Officier Leopoldsorde, Kroonorde en Leopold II Orde, Oorlogskruis 1914-1918 met Palm, Oorlogskruis 1940 met Palm, Vuurkruis, Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille 1940-1945 met Gekruiste Sabels, Medaille van de Weerstand 1940-1945, Militair Kruis 1ste Klasse, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Officier Zwaard Orde Zweden, Ridder Nijl Orde Egypte, Bevrijdingsmedaille Frankrijk.

Acht Frontstrepen.