de BAILLET, Graaf Léon, C.

Overleden te Namen op 26 november 1875.

 

Gouverneur van de Provincie Namen, 1853-1875

 

Groot Officier Leopoldsorde.

Grootkruis Orde van Isabella de Katholieke Spanje, Groot Officier Hertogelijke Huisorde Saksen.