CUVELIER, Eugène, Louis, Charles.

Geboren te Florenville op 11 februari 1858.

 

Generaal-Majoor der Genie.

Commandant van de Koninklijke Militaire School, 1914.

Studiedirecteur aan de Koninklijke Militaire School, 1913-1914.

Adjunct van de Gouverneur van de Versterkte Stelling Antwerpen, 1913-1914.

Commandant van de Genie van de Versterkte Stelling Antwerpen, 1913.

 

Commandeur Kroonorde, Officier Leopoldsorde, Militair Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II.

Commandeur Orde van de Dubbele Draak China, Ridder Kroonorde Italië en St. Anna Orde Rusland.

 

'Adjunct van de Krijgsgouverneur van de Versterkte Stelling Antwerpen bij het begin van de oorlog. Volgde het leger naar de IJzer en stierf bij zijn werk te Parijs op 23 november 1915.'

Uit: "Onze Helden, gesneuveld voor het Vaderland", Brussel 1921.

 

Terug