CLOOTEN, Henri, Louis, Laurent.

Geboren te Brussel op 15 juni 1849.

 

-Loopbaanbeschrijving.

-Ingelijfd voor 5 jaar, 2 maand, 5 dagen als soldaat bij het 1ste Regiment Jagers te Paard, 25 april 1866.

-Brigadier, 3 juni 1866.

-Wachtmeester, 16 januari 1867.

-Wachtmeester-Chef, 22 juli 1870.

-Heringelijfd voor 2 jaar, 1 juli 1871.

-Onder-Luitenant, KB van 30 december 1872.

-Overplaatsing naar het 2de Regiment Jagers te Paard, MB van 8 januari 1873.

-Leerling aan de Krijgsschool, MB van 18 augustus 1877.

-Luitenant, KB van 12 mei 1878.

-Stafbrevethouder, KB van 30 december 1880.

-Overplaatsing naar het 4de Artillerie Regiment, MB van 31 december 1880.

-Terug naar zijn regiment, MB van 7 januari 1882.

-Adjunct bij de generale staf van het 2de cavaleriedivisie, 19 november 1882.

-Tweede Kapitein 2de Klasse, KB van 6 april 1886.

-Vleugeladjudant van Luitenant-Generaal Fischer, KB van 21 oktober 1886.

-Overplaatsing naar het 4de Regiment Lanciers, MB van 30 september 1887.

-Tweede Kapitein 1ste Klasse, KB van 26 maart 1888.

-Kapitein-Commandant, ontslag als Vleugeladjudant, KB van 26 juni 1890.

-Majoor, KB van 18 september 1897.

-Overplaatsing naar het 1ste Regiment Jagers te Paard, MB van 26 september 1897.

-Luitenant-Kolonel, KB van 25 maart 1901.

-Overplaatsing naar het 2de Regiment Jagers te Paard, MB van 26 juni 1902.

-Commandant van het 2de Regiment Jagers te Paard, MB van 27 december 1902.

-Kolonel, KB van 25 maart 1904.

-Commandant van de 2de cavaleriebrigade, MB van 26 juni 1905.

-Generaal-Majoor, KB van 27 december 1907.

-Commandant van het 2de cavaleriedivisie, MB van 26 juni 1910.

-Reserve Luitenant-Generaal, KB van 26 september 1911.

-In actieve dienst bij de generale staf van het leger, KB van 26 juni 1912.

-Inspecteur-Generaal van de Cavalerie, KB van 19 februari 1913.

-Ontslag, met goedkeuring van de Koning, als commandant van het 2de cavaleriedivisie, MB van 13 december 1913.

-Militair Gouverneur van de Provincie Brabant, met goedkeuring van de Koning, voor de duur van de oorlog, MB van 8 augustus 1914.

-Militair Gouverneur van de niet-bezette gebieden van het land, KB van 24 augustus 1914.

-Ter beschikking gesteld van de regering als commandant van de Basis te Calais, KB van 11 oktober 1914.

-In het reservekader, KB van 1 december 1915.

-Pensionering, KB van 28 september 1916.

-Ontslag als commandant van de basis te Calais, MB van 7 november 1917.

-Uit het reservekader wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, KB n°6926 van 18 maart 1920.

-Overleden te Brussel op 17 december 1925.

 

-Onderscheidingen.

-Militair Kruis, KB van 7 juli 1891.

-Ridder 1ste Klasse Orde voor Militaire Verdienste, decreet van HM de Koningin-Regentes van Spanje van 9 augustus 1892.

-Ridder Leopoldsorde, KB van 15 juli 1893.

-Militair Kruis 1ste Klasse, KB van 31 december 1897.

-Officier Leopoldsorde, KB van 20 mei 1905.

-Regeringsmedaille van Koning Leopold II, KB van 4 december 1905.

-Commandeur Leopoldsorde, KB van 9 november 1909.

-Groot Officier Kroonorde, KB van 23 december 1911.

-Herinneringsmedaille 1870-1871, KB van 8 april 1912.

-Groot officier Leopoldsorde, KB van 15 november 1913.

-Grootkruis Kroonorde, KB van 18 oktober 1914.

-Commandeur Legioen van Eer, decreet van de President van Frankrijk van 1 december 1915. ‘Als blijken van respect van de President van de Republiek Frankrijk’.

-Overwinningsmedaille, KB van 14 mei 1920.

-Herinneringsmedaille van de Veldtocht 1914-1918, KB van 14 mei 1920.

 

-Veldtochten.

-1870 in België.

-1914, 1915, 1916 en 1917 in België en Frankrijk.

 

-Vijf Frontstrepen, overeenkomstig met de wet van 25 augustus 1919.