BRACONNIER, Charles-Marie.

Geboren te Aarlen op 28 juni 1849.

 

-Loopbaanbeschrijving.

-Leerling aan de Militaire School, MB van 24 oktober 1867.

-Ingelijfd voor 6 jaar, overeenkomstig met de wet van 18 maart 1838, 4 november 1867.

-Leerling Onder luitenant, KB van 11 november 1869.

-Ter beschikking gesteld van de commandant van Antwerpen, MB van 15 juli 1870.

-Terug naar de Militaire School, 1 oktober 1870.

-Voorlopig aangewezen voor de artillerie, MB van 27 februari 1871.

-Aangewezen voor de infanterie, met ingang vanaf 11 november 1869, KB van 29 maart 1872.

-Aangewezen voor het 7de Linie Regiment om daarna overgeplaatst te worden naar het 4de Regiment Lanciers, MB van 3 april 1872.

-Met zijn rang en anciŽnniteit naar het cavaleriekorps, KB van 30 december 1872.

-Aangewezen voor het 1ste Regiment Lanciers, MB van 8 januari 1873.

-Overplaatsing naar het 4de Regiment Lanciers, MB van 26 mei 1873.

-Leerling aan de Krijgsschool, MB van 21 september 1875.

-Luitenant, KB van 22 september 1875.

-Stafbrevethouder, KB van 15 december 1878.

-Terug naar zijn regiment, MB van 19 december 1878.

-Stage bij het 2de Artillerie Regiment, MB van 16 december 1879.

-Overplaatsing naar het Militaire Cartografisch Instituut, MB van 24 juli 1880.

-Tweede Kapitein 2de Klasse, KB van 28 april 1884.

-Terug naar zijn regiment, MB van 30 april 1884.

-Overplaatsing naar het 1ste Regiment Gidsen, MB van 4 januari 1885.

-Tweede Kapitein 1ste Klasse, KB van 30 december 1885.

-Kapitein-Commandant, KB van 27 september 1887.

-Overplaatsing naar het 4de Regiment Lanciers, MB van 30 september 1887.

-Overplaatsing naar het Militair Cartografisch Instituut, MB van 17 oktober 1888.

-Terug naar zijn regiment, MB van 19 december 1889.

-Majoor, KB van 25 december 1895.

-Luitenant-Kolonel, KB van 26 maart 1899.

-Overplaatsing naar het 1ste Regiment Jagers te Paard, MB van 14 juli 1901.

-Kolonel, KB van 26 december 1901.

-Reserve Generaal-Majoor, KB van 26 december 1905.

-Commandant van de 3de cavaleriebrigade, MB van 27 december 1905.

-In het actief kader, KB van 25 september 1906.

-Pensionering, KB van 23 september 1910.

-Luitenant-Generaal, KB van 26 september 1910.

-Overleden te Ö (Nederland) op 15 maart 1917.

 

-Onderscheidingen.

-Dienstster, decreet van ZM de Koning, Soeverein van de Onafhankelijke Congostaat van 30 januari 1889.

-Militair Kruis, KB van 9 januari 1893.

-Ridder Leopoldsorde, KB van 15 juli 1893.

-Militair Kruis 1ste Klasse, KB van 22 oktober 1895.

-Groot Officier Orde voor Militaire Verdienste, decreet van ZM de Koning van Spanje van 15 februari 1905.

-Officier Leopoldsorde, KB van 20 mei 1905.

-Regeringsmedaille van Koning Leopold II, KB van 4 december 1905.

-Commandeur Leopoldsorde, KB van 10 juli 1908.

-Ridder Koninklijke Orde van de Leeuw, KB van 26 juni 1910.

-Herinneringsmedaille 1870-1871, KB van 8 april 1912.

 

-Veldtochten.

-1870 in BelgiŽ.