BEYENS, Baron EugŤne, N.-L.-J.-M.-A.

Geboren te Parijs op 24 maart 1855.

Overleden te Brussel op 3 januari 1934.

 

Minister van Staat.

Minister van Buitenlandse Zaken, 1915-1917.

Lid van de Ministerraad, 1914-1915, 1917-1918.

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Kabinetchef van Koning Albert I, 1910-1912.

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister in het Duitse Keizerrijk, 1912-1914.

In RoemeniŽ en Bulgarije, 1899-1910.

In PerziŽ, 1896-1899.

Lid van de Koninklijke Academie van BelgiŽ.

 

Grootkruis Leopoldsorde, Kroonorde en Leopold II Orde, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Grootkruis Orde van Oranje Nassau en Huisorde van Oranje Nederland, Orde van Leeuw en Zon PerziŽ, Orde van de Ster en Kroonorde RoemeniŽ, St. Anna Orde Rusland en Kroonorde ItaliŽ, Groot Officier Legioen van Eer Frankrijk, Commandeur Karel III Orde Spanje, Officier Orde van de Eiken Kroon Luxemburg en Ridder Christus Orde Portugal.

 

 

Baron Beyens was zoon van de gewezen Belgische Ambassadeur in Frankrijk en petekind van Napoleon III. Diplomaat, Minister van het Huis van de Koning van december 1909 tot 1912 en laatste Gevolmachtigd Minister in het Duitse Keizerrijk van 1912 tot 1914.

Op 26 juli 1915werd Beyens Minister van Staat en enkele dagen later lid van de Ministerraad, belast met het departement van Buitenlandse Zaken. Hij zal minister zijn van 18 januari 1916 tot 4 augustus 1917.

Baron Beyens, alhoewel katholiek, had geen enkele band met de partij. Bekwaam, doch koel van temperament en nogal afstandelijk, zal deze minister, door Koning Albert I aan het kabinet de Broqueville opgedrongen, nooit de steun van zijn collegaís ondervinden, integendeel spoedig in de schoot van de regering geÔsoleerd raken en ten slotte het vertrouwen van Koning Albert I zelf verliezen.